Colofon

klimeck consulting
Thomas Klimeck
Funkturmstr. 15 A
47551 Bedburg-Hau
Duitsland

T: +49 2832 406 306
M: +31 6 26 610 380
E:

Belastinggegevens

BTW-nummer: DE 814642629
Belastingnummer: 116/5097/5476
Belastingkantoor: Kleve

Op onze website vind je informatie over diverse kerstmarkten in verschillende steden. Echter, we willen benadrukken dat wij geen informatie verstrekken over de organisatie van deze kerstmarkten of over de toewijzing van kraampjes. Wij zijn geen organisatoren van kerstmarkten.

Als je interesse hebt in de organisatorische aspecten van een kerstmarkt of als je informatie zoekt over het aanvragen van een kraam, raden we je aan om contact op te nemen met de betreffende stad of de organisator van de desbetreffende kerstmarkt. Zij kunnen je voorzien van de juiste informatie en begeleiding.

Disclaimer

Aansprakelijkheidsbeperking voor interne inhoud

De inhoud van onze website is met grote zorg en naar ons beste weten samengesteld. We kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de actualiteit, volledigheid of nauwkeurigheid van de pagina's.

Als dienstverleners zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten. Als dienstverleners zijn wij echter niet verplicht om externe informatie die op onze website wordt verstrekt of opgeslagen te controleren. Zodra we op de hoogte zijn van een specifieke inbreuk op de wet, zullen we de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen. Aansprakelijkheid in dit verband kan alleen worden aanvaard vanaf het moment dat de inbreuk bij ons bekend is.

Aansprakelijkheidsbeperking voor externe links

Onze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Aangezien de inhoud van deze websites niet onder onze controle valt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijke externe inhoud. In alle gevallen is de aanbieder van informatie van de gelinkte websites verantwoordelijk voor de inhoud en nauwkeurigheid van de verstrekte informatie. Op het moment dat de links werden geplaatst, waren er geen inbreuken op de wet bij ons herkenbaar. Zodra een inbreuk op de wet bij ons bekend wordt, zullen we de betreffende link onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De inhoud en werken op deze website worden beheerst door de auteursrechtwetgeving van Duitsland. Elke vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding of enige vorm van gebruik buiten het toepassingsgebied van het auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of auteurs in kwestie.

Gegevensbescherming

Een bezoek aan onze website kan leiden tot het opslaan van informatie over de toegang (datum, tijd, bezochte pagina) op onze server. Dit betreft geen analyse van persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadres). Als persoonlijke gegevens worden verzameld, gebeurt dit - voor zover mogelijk - met de voorafgaande toestemming van de gebruiker van de website. Het doorgeven van gegevens aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker vindt niet plaats.

We willen er uitdrukkelijk op wijzen dat de overdracht van gegevens via het internet (bijv. via e-mail) beveiligingsrisico's met zich mee kan brengen. Het is daarom onmogelijk om de gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit dergelijke beveiligingsrisico's.

Het gebruik door derden van alle gepubliceerde contactgegevens voor reclamedoeleinden is uitdrukkelijk uitgesloten.